Antique Stoneware Crock

Maker > J & E Norton

  • J&e Norton Bird On Branch Stoneware Crock Jug Bennington Vt Vermont
  • J&e Norton Bird On Branch Stoneware Crock Jug Bennington Vt Vermont
  • J&e Norton Bird On Branch Stoneware Crock Jug Bennington Vt Vermont
  • J&e Norton Bird On Branch Stoneware Crock Jug Bennington Vt Vermont
  • J. Norton Pecking Chicken 2 Gallon Stoneware Crock Jug Bennington Vt Vermont
  • J&e Norton Bird On Branch Stoneware Crock Jug Bennington Vt